3255 N. Valdosta Rd. Valdosta, GA 31602 229-242-5277